uitgevoerde opdrachten

O&B organisatieadvies heeft onder andere de volgende opdrachten uitgevoerd:


  1. financieel beleidsadviseur gemeente Alphen aan den Rijn

  2. financieel beleidsadviseur Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  3. projectleider kwaliteitsverbetering Huurcommissie

  4. financieel evaluatieonderzoek Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  5. advisering over de inrichting en opzet van de bedrijfsvoering en -processen van diverse cultuurnota-instellingen

  6. opzetten van een onderzoeksafdeling voor een adviesbureau

  7. advies over de bestuurlijke inrichting van de regierol van de overheid in het bibliotheekvernieuwingsproces

  8. uitvoering van de monitor provinciale uitgaven bibliotheekwerk

  9. interne ISO kwaliteitsaudits

homeWelkom.html
contactContact.html
over O&BOver.html
uitgevoerde opdrachten
nieuwsNieuws.html
persPers.html